[Review] เคลมไฟลท์ดีเลย์ เครื่องบินล่าช้า สิทธิที่คุณอาจไม่รู้


เนื่องด้วย Khunmoney ได้มีโอกาสเดินทางไปต่างประเทศ แล้วบังเอิญขณะรอขึ้นเครื่องขากลับ สายการบินได้ประกาศเครื่องบินเกิดขัดข้องทางเทคนิคและต้องเลื่อนเที่ยวบินออกไปหลายชั่วโมงเพื่อรอช่างผู้เชี่ยวชาญมาตรวจสอบเครื่องก่อนนำเครื่องขึ้น เป็นเวลารวมกว่า 6 ชั่วโมง Khunmoney จึงสงสัยว่าเราจะได้รับสิทธิอะไรบ้างหากไม่สามารถเดินทางได้ตามกำหนด จึงได้มีโอกาสตรวจสอบสิทธิที่กระทรวงคมนาคมมีให้เวลาเครื่องบินล่าช้ากว่ากำหนด หรือ ไฟลท์ดีเลย์ (Flight Delay) ว่าเราจะได้รับสิทธิอะไรบ้าง เลยอยากจะมาแชร์ให้ฟัง

หากเกิดเหตุฉุกเฉินและทำให้ไม่สามารถเดินทางได้ตามกำหนด เราจะได้รับการชดเชยต่างๆจากทางสายการบิน โดยสิทธิการชดเชยถูกแบ่งออกเป็น 2 กรณีคือ

 1. กรณีเที่ยวบินล่าช้า (Flight Delay)

หากมีการดีเลย์มากกว่า 2 ชม. แต่น้อยกว่า 3 ชม.  สายการบินต้องจัดหาสิ่งเหล่านี้ให้

(1.) อาหารเครื่องดื่มตามความเหมาะสม โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย
(2.) อุปกรณ์เพื่อใช้สื่อสาร (อีเมล์ โทรศัพท์) ตามความเหมาะสม โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย
(3.) หากผู้โดยสายต้องการคืนเงิน ต้องคืนเต็มจำนวน และหากคืนเป็น Voucher หรือสิ่งที่ไม่ใช่เงิน ต้องได้รับการยินยอมจากผู้โดยสาร

หากมีการดีเลย์มากกว่า 3 ชม. แต่น้อยกว่า 5 ชม. สายการบินต้องจัดหาสิ่งเหล่านี้ให้

(1.) อาหาร เครื่องดื่ม อุปกรณ์สื่อสารตามความเหมาะสม โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย
(2.) สายการบินต้องเสนอทางเลือกให้ผู้โดยสารโดย

  • คืนเงินเต็มจำนวน และหากคืนเป็น Voucher หรือสิ่งที่ไม่ใช่เงิน ต้องได้รับการยินยอมจากผู้โดยสาร
  • เปลี่ยนแปลงเที่ยวบินไปยังจุดหมายเดียวกันหรือใกล้เคียง ตามความสมัครใจของผู้โดยสายโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่ม และจ่ายส่วนต่างหากเที่ยวบินใหม่ถูกกว่า

หากมีการดีเลย์มากกว่า 5 ชม. แต่น้อยกว่า 6 ชม.

(1.) ปฏิบัติเหมือนกรณี 3-5 ชม.
(2.) จ่ายค่าชดเชยเป็นเงินสดจำนวน 600 บาท ต้องจ่ายทันที ก่อนผู้โดยสารออกเดินทาง (ยกเว้นกรณีสุดวิสัย เช่น สภาพอากาศ ความปลอดภัย ความไม่สงบทางการเมือง การสไตรค์หยุดงานของพนักงาน)

หากมีการดีเลย์มากกว่า 6 ชม.

ให้คิดเทียบเท่ากับการยกเลิกเที่ยวบิน (Flight Cancelled)

2. กรณีถูกยกเลิกเที่ยวบิน (Cancelled) หรือปฏิเสธการขนส่ง (Denied Boarding)

2.1 สายการบินเสนอทางเลือกให้ผู้โดยสาร

  • คืนเงินเต็มจำนวน และหากคืนเป็น Voucher หรือสิ่งที่ไม่ใช่เงิน ต้องได้รับการยินยอมจากผู้โดยสาร
  • เปลี่ยนแปลงเที่ยวบินไปยังจุดหมายเดียวกันหรือใกล้เคียง ตามความสมัครใจของผู้โดยสายโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่ม และจ่ายส่วนต่างหากเที่ยวบินใหม่ถูกกว่า

2.2 ดูแลผู้โดยสารโดย

  • อาหารเครื่องดื่มตามความเหมาะสม โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย
  • อุปกรณ์เพื่อใช้สื่อสาร (อีเมล์ โทรศัพท์) ตามความเหมาะสม โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย
  • หากเที่ยวบินช้ากว่า 1 วัน ต้องหาที่พักให้ผู้โดยสารโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย

2.3 จ่ายเงินชดเชยให้ผู้โดยสาร 1200 บาท ต้องจ่ายทันทีก่อนผู้โดยสารออกเดินทาง (ยกเว้นกรณีสารการบินแจ้งข่าวล่วงหน้าแล้วไม่น้อยกว่า 3 วัน หรือ เกิดเหตุสุดวิสัย เช่น สภาพอากาศ สถานการณ์การเมือง)

 

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ใน : คุ้มครองสิทธิผู้โดยสาร

 

ก็คงเป็นเหตุการณ์ที่ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้น แต่เมื่อเกิดขึ้นแล้วก็ต้องรู้จักใช้สิทธิของตัวเองกันนะ หากยังไม่ได้รับการชดเชยเบื้องต้น ก็สามารถแจ้งไปทาง Customer Service ของสายการบินนั้นๆพร้อมหลักฐานต่างๆ ทาง Customer Service ของสายการบินนั้นๆก็จะคอยช่วยเหลือเรานั่นเอง แต่หากไม่ได้รับการชดเชยตามที่ควรได้ หรือสายการบินไม่ปฏิบัติตามสิทธิที่เราควรได้ สามารถร้องเรียนได้ที่ สำนักงานการบินพลเรื่องแห่งประเทศไทย

Khunmoney ก็ขอให้ผู้อ่านทุกท่านเดินทางปลอดภัย ถ้าจะให้ดีก็ทำประกันเดินทางติดตัวซักนิดที่มีความคุ้มครองครอบครุมถึงการล่าช้าหรือยกเลิกเครื่องบินด้วย เพื่อความปลอดภัยและอุ่นใจขณะเดินทาง

Previous Lease hold VS Free hold
Next ประกาศแล้ว!! บัตรคนจนไม่ต้องจ่าย 30 บาท

No Comment

Leave a reply

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *