Posts in category

ข่าวการเงิน เศรษฐกิจ

รวมข่าวเศรษฐกิจ การเงิน ในและต่างประเทศ

ประกาศแล้ว!! บัตรคนจนไม่ต้องจ่าย 30 บาท เพื่อนๆที่ถือบั …

มีลูกตั้งแต่ปีนี้เป็นต้นไปได้ลดหย่อนภาษีเพิ่ม!! อีกหนึ่ …

51 จังหวัดที่คาดว่าจะอยู่ในโซนเมืองรองสถานที่ท่องเที่ยว …

เงินฝากในธนาคารที่เราฝาก หากไม่มีการเดินบัญชี ไม่มีการเ …

ซึ่งสรุปได้ว่า ยังคงภาษีไว้ที่อัตรา 6.3% และจะถูกปรับใช …

จากที่หลายๆคนรอคอย ประกันสุขภาพจะสามารถนำมาลดหย่อนภาษีไ …