Posts in category

ประกัน

ประกันชีวิต ประกันสุขภาพ ป้องกันความเสี่ยง

เป็นเรื่องปวดหัวมากเลยเวลาฟังเรื่องประกันแล้วเจอแต่ศัพท …

IPD และ OPD หรือ ภาษาไทยง่ายๆคือ ผู้ป่วยใน และผู้ป่วยนอ …