Posts in category

ประกัน

ประกันชีวิต ประกันสุขภาพ ป้องกันความเสี่ยง

ประกันลดหย่อนแบบไหนคุ้ม? ประกันสุขภาพ ลดหย่อนภาษีได้มั้ …

อยากรู้จังแบบประกันออมทรัพย์แบบไหนคุ้มที่สุด! ถ้าจะเปรี …

เป็นคำถามหลายคนคงสงสัย แต่อาจยังไม่สามารถตอบตัวเองได้ชั …

เป็นเรื่องปวดหัวมากเลยเวลาฟังเรื่องประกันแล้วเจอแต่ศัพท …

IPD และ OPD หรือ ภาษาไทยง่ายๆคือ ผู้ป่วยใน และผู้ป่วยนอ …